Privat sygepleje til terminale patienter i eget hjem. Få hjælp til hospice i egne omgivelser.

Terminal pleje med privat sygeplejerske. Hospice i eget hjem med privatsygeplejerske.

Formålet med terminal pleje er at få en værdig død i eget hjem. Terminal pleje kan fungere som et godt alternativ til hospice. Der er mange muligheder for terminal pleje og døgnpleje med en privatsygeplejerske, og forløbet tilpasses altid den enkelte patient og pårørendes ønsker.

 

Terminal pleje – hospice i eget hjem med privat sygepleje

Når livets afslutning er nær, er det ofte et ønske at dø i eget hjem i trygge og velkendte omgivelser. Ofte er det også et ønske at have sine nærmeste omkring sig. Dette kan dog være forbundet med usikkerhed, og for jer som pårørende kan det opleves udfordrende at håndtere både pleje og omsorg i en sorgproces.

 

Ring til os nu på 30 22 50 33

 

Med Egeskov Nursings privatsygeplejersker kan den døende få omsorg, pleje og lindring (palliativ pleje) i eget hjem. En privatsygeplejerske skaber tryghed for både den døende og for jer pårørende i den sidste tid. I vil kun møde et lille hold af kompetente privatsygeplejersker med erfaring fra hospice og palliationsafdelinger, der vil samarbejde tæt med jer i den sidste tid.

 

Margit Egeskov fortæller om terminal pleje, hvor vi tilbyder, at vores sygeplejersker kan være til stede hos den døende 24 timer i døgnet.

 

Vi tilbyder døgnpleje af terminale patienter – Værdig død i eget hjem

De sidste uger af livet kan der blive behov for døgnpleje af den døende. Ved sådanne behov kan Egeskov Nursing stille med et team af private sygeplejersker som kan pleje og lindre den døende døgnet rundt. Dette giver jer mulighed for at få ro, tid med jeres kære og ikke mindst søvn. I kan være trygge ved at der er nogen hos jeres kære imens I sover.

Vores sygeplejerske Anne Mette har beskrevet hvordan hun arbejder med terminal pleje, og hvordan hun tager hånd om både patienter og pårørende.

 

Lindring af den uhelbredeligt syge

Med hospice i eget hjem kan Egeskov Nursings privatsygeplejersker yde omsorg og pleje den syge. Det vil betyde, at I ikke skal bekymre jer om denne opgave selv. I kan koncentrere jer om at være med jeres kære, uden at skulle være ansvarlig for sygeplejefaglige opgaver. Privatsygeplejerskerne er uddannede til at have stort fokus på lindring af den døendes udfordringer. Det kan være lindring af smerter, åndenød, uro, angst eller andet. Alt sammen for at lindre og sikre, at den døende undgår hospitalsindlæggelser i den sidste tid. Derved sikrer vi, at den døende forbliver i eget hjem i trygge omgivelser sammen med jer.

Vi kan være til stede i hjemmet, så ofte som det ønskes, og eventuelt som supplement til den kommunale hjemmepleje. Vi kan give smertelindrende behandling, når behovet opstår, så den døende ikke skal vente på et akutteam eller hjemmesygeplejen.

 

Vi yder støtte til pårørende til terminale patienter

At skulle dø fra sine kære eller miste en man holder af, er en sorgfuld proces. Vi har derfor stort fokus på den åndelige omsorg for både jer og den døende. Samtaler kan forebygge angst og give indblik i ønsker, bekymringer og holdninger i forbindelse med den sidste tid. Det kan medvirke til at sikre, at den døende modtager den ønskede pleje og behandling.

Når den døende nærmer sig livets afslutning er der enkelte vigtige punkter som I som pårørende kan være opmærksomme på. Den døende har i de sidste dage ikke brug for føde eller væske men kan have stor glæde af at få fugtet mund og læber med vand/danskvand og læbepomade. I de sidste dage og timer vil patienten måske ikke kunne kommunikere med jer. Dog vil de måske kunne høre og mærke at I er til stede. Derfor kan det være lindrende for den døende at I taler sagte til vedkommende og holde dem i hånden, hvis dette føles rigtigt.

Vores team af privatsygeplejersker vil sørge for, at den døende lejres, ligger godt og bliver plejet efter ønske. Der vil blive givet den medicin som den døende har brug for, for at være lindret optimalt.

 

Vi tilbyder et tværfagligt samarbejde med pårørende til terminale patienter

Som pårørende er der mange svære situationer I kan stå i og beslutninger som skal træffes. Tiden er sorgfuld og det er vanskeligt at skulle træffe beslutninger alene i en sådan tid. Vi har stået i disse forløb mange gange og vil kunne guide jer og via samtale hjælpe jer med at træffe de forskellige beslutninger.

Jeres private sygeplejerske vil i samarbejde med jer, den døende, læge, hospital mv., koordinerer det terminale forløb, både i forhold til medicin, hjælpemidler og andet praktisk, som kan opleves uoverskueligt selv at håndtere. Derved frigives mere tid til jer i den sidste tid.

Vi ønsker at skabe fredelige og rolige forløb, hvor den døendes velbefindende er i centrum, så der kan siges farvel som det ønskes.

 

En værdig afslutning

Vores formål og ønske for terminal pleje er, at I som pårørende skal stå tilbage med ro i maven og en forsikring om, at jeres kære fik god pleje lige til det sidste. Vi ønsker at aflaste jer, så I kan tilbringe de sidste dage og timer med jeres kære fri for bekymringer om det praktiske og sygeplejefaglige.

Privat sygepleje af terminal patient i eget hjem.

 

Vil du vide mere om mulighederne for terminal pleje?

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om, hvad Egeskov Nursing kan gøre for netop dig i din situation, så er du velkommen til at kontakte os. Gennem en uforpligtende samtale kan vi spore os ind på behovet i din situation og hvordan vi bedst kan assistere.

 

    Egeskov Nursing Privat Sygepleje til døende - hospice i eget hjem

    top