PRIVAT SYGEPLEJE MED OMSORG OG NÆRVÆR

Egeskov Nursing ejes af sygeplejerske Margit Egeskov.

Mit navn er Margit Egeskov. Jeg er uddannet sygeplejerske i 2000, og har en bred erfaring fra flere specialer, bl.a. kardiologi, ortopædkirurgi, nefrologi, palliation samt en massiv erfaring fra det akutte felt. Ydermere har jeg fungeret som afdelingsleder og klinisk vejleder.

Ud over sygepleje har jeg været succesfuld selvstændig erhvervsdrivende inden for detailhandelen. Med 10 års fagprofessionel erfaring fra sygeplejefaget og selvstændig erhvervsdrivende har jeg stor menneskelig indsigt og forstår at sætte patienten i centrum.

PERSONLIGT TILPASSET PRIVAT SYGEPLEJE MED DISKRETION OG TILLID

Egeskov Nursing er garant for en personlig tilpasset og kompetent sygeplejeydelse, hvorfor diskretion er centralt, og består af en lille, betroet medarbejderstab af sygeplejersker med bred erfaring inden for flere forskellige specialer, der alle arbejder ud fra samme filosofi.

HOS OS ER PATIENTEN I CENTRUM

Som privat sygeplejerske arbejder jeg med mennesker, som oftest befinder sig i en sårbar og krisepræget del af deres liv. Det er et ansvar man tager på sig, og forvalter med en indgående respekt for mennesket og for deres situation. Jeg er menneskeligt og arbejdsmæssigt funderet i en Løgstrupsk tilgang til mit sygepleje fag.

Jeg ved, at når jeg har med patienter at gøre, som jeg skal hjælpe med en større eller mindre del af deres sygdom, holder jeg en del af disse menneskers liv i mine hænder – og har et stort ansvar for, om denne del lykkes. Det er vigtigt for mig som sygeplejerske, at jeg udfører min opgave på en måde, så min klient føler sig fuldstændigt taget vare på, med de behov og ønsker patienten måtte have i den specifikke situation.

TILLID, NÆRVÆR & TID ER STYRENDE FOR SAMVÆRET MED PATIENTEN

Grundstenene i mit arbejde og samværet med min klient, udgøres således af elementer som TILLID og NÆRVÆR. De to begreber er gennem årene blevet styrende for mig i mit arbejde og er begge vigtige forudsætninger for, at jeg kan leve op til mit ideal om sygeplejen.

TID er et andet begreb, der står centralt i mit arbejde som privat sygeplejerske med mennesket og patienten.

Der skal være tid til nærvær. En del patienter har formentligt været i forbindelse med et sundhedssystem, som i mange henseender er præget af mangel på tid. Det er vigtigt for mig at arbejde med tiden, som noget jeg har til min rådighed.

Derfor er jeg blevet dedikeret til at arbejde som privat sygeplejerske, da jeg herved får mulighed for at give den optimale tid til den enkelte patient, så tillid og nærvær – som er grundlæggende for god sygepleje – er i fokus.

EN PERSONLIG SAMTALE MED PATIENTEN ER UDGANGSPUNKT FOR VORES HJÆLP

Egeskov Nursing har kun det antal patienter, der tillader os at udføre privat sygepleje ud fra idealerne: TILLID, NÆRVÆR og TID. Vi har derfor ikke flere klienter end hvad der tillader os at udføre vort arbejde, uden at kompromittere vore arbejdsstyrende idealer.

En personlig samtale med dig – og eventuelt din familie, vil altid være udgangspunktet og afgørende for beslutning om, at tilbyde dig vores hjælp.

Kompetencer

STØTTE VED ALKOHOLMISBRUG OG AFRUSNING

Er du eller en pårørende kommet ud i et alkohol misbrug, kan vi tilbyde hjælp til afrusning under diskretion.

Helt konkret vil en privat sygeplejerske være tilstede under afrusningen, og dermed til rådighed for samtale, støtte og hjælp til at holde fokus på afrusningen. Dette foregår selvfølgelig i tæt samråd med egen læge. Er du i antabus behandling, bistår vi dig med denne, både konkret, men også som motivator og samtalepartner, således afrusningen eksempelvis kan foregå hjemme i trygge omgivelser, så patienten langsomt kan genoptage dagligdagen igen.

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING ELLER EN SAMTALEPARTNER?

Har du behov for en kompetent og lyttende samtalepartner eller rådgiver?

Vi yder omsorgssamtaler på alle planer og tilpasset alle livssituationer. Lad os tage en snak om netop dit behov.

FÅ HJÆLP VED LÆGEN, BLODPRØVER OG UNDERSØGELSER

Har du brug for at blive fulgt til lægen, til undersøgelser eller blodprøvetagning på hospitalet? Som privat sygeplejerske bistår vi med dette, ligesom vi kan fungere som bisidder ved lægesamtaler eller andre kontakter med sundhedsvæsenet.

Med udgangspunkt i vore kompetencer og erfaring, vil vi hjælpe dig til at perspektivere og evaluere dit overordnede forløb. Med andre ord, vil vi hjælpe dig til at anskue din situation fra både et støttende og kritisk perspektiv.

LÆGEBESØG OG FYSIOTERAPEUT HJEMME HOS DIG

Vi samarbejder med dygtige privat læger og fysioterapeuter, som også kan yde dig bistand hjemme, alt efter din situation og behov.

OPNÅ ØGET TRYGHED I HVERDAGEN VED TRYGSHEDSBESØG

Føler du dig alene eller er du ofte alene? Et jævnligt tryghedsbesøg kunne måske hjælpe dig til at føle øget tryghed i hverdagen og dermed højne din livskvalitet.

DEMENS - VI STØTTER MED OMSORGSBESØG, SAMTALER OG GÅTURE

Er du ægtefælle eller pårørende til en alvorligt somatisk syg eller måske dement? Vi aflaster dig i alle henseender, med hvilken opgave det end måtte være. Det kan være i form af samtaler, gå-ture, omsorgs- og tryghedsbesøg eller anden form for adspredelse og ligeledes med konkrete sygeplejeopgaver. Ofte kan patienten komme til at føle sig intimideret ved tanken om hjælp udefra, hvorfor vores arbejde altid udføres diskret og fuldstændigt tilpasset den enkelte patient eller families behov.

VI AFLASTER DE PÅRØRENDE MED PRIVAT SYGEPLEJE

Er du måske bekymret for dine forældre, som unægteligt bliver ældre og måske har svært ved at klare sig i hjemmet? Ingen opgave er for lille. Kontakt os for en snak om hvordan vi netop kan aflaste jeres familie med privat sygepleje.

FÅ ET BEDRE OVERBLIK OVER DIT SYGDOMSFORLØB

Et langstrakt og kompliceret sygdomsforløb er opslidende, både fysisk og psykisk og man er som patient ofte udsat for flere valgmuligheder i en kompleks sammenhæng. Ofte er man måske slet ikke klar over hvilke muligheder man har for at forvalte sit sygdomsforløb på den bedst mulige måde. Dette kan afføde en afmagt og frustration i kontakten med sundhedsvæsenet, da man som patient er overladt til sig selv i forhold til at navigere heri. Dette kan være en uoverskuelig opgave for et menneske, der i forvejen er krisepræget og belastet psykisk og fysisk, på grund af svær sygdom.

Med udgangspunkt i din situation, og vores kendskab til sundhedsvæsenet/systemet, hjælper vi dig med at samle trådene, skabe overblik således at muligheder og deraf valg, måske fremstår tydeligere. Med andre ord kan vi som din private sygeplejerske hjælpe dig med at belyse og perspektivere dit forløb.

TERMINAL PLEJE - LINDRING NÅR HELBREDELSE IKKE ER MULIG

Terminal pleje som også hedder palliation, kommer af det latinske ord ”pallium” som betyder kappe, tæppe eller kåbe. Terminal pleje eller palliation er et udtryk for den lindring, der kan udføres når helbredelse ikke længere er en mulighed. Terminal pleje kan lindre både den fysiske og den psykiske lidelse.

Indsatsen for terminal pleje er desværre ikke tilstrækkelig udbygget eller praktiseret i det danske sundhedsvæsen, der primært er gearet til helbredelse. I samarbejde med egen læge eller relevant hospitalsafdeling, kan vi hjælpe vore patienter til at dække deres behov for fysisk og psykisk lindring, som den aktuelle sygdom måtte frembyde.

Afledt heraf vil terminal pleje foregå typisk ved medicinsk lindring af fysiske symptomer, på baggrund af en lægeordination eller ved samtale om eksistentielle temaer eller rådgivning om praktiske gøremål i forbindelse med at skulle tage afsked med livet. Vi udfører ligeledes personlig pleje, eller assisterer herved, i den forbindelse.

Sammenfattende vil vi altså kunne assistere med plejemæssige opgaver, sidde ved og samtale med patienten eller aflaste ægtefælle eller pårørende, der måske har plejeorlov og selv tager sig af patienten.

Implicit ligger i ovenstående, at vi som privat sygeplejerske håndterer medicinadministration i CVK, PEG sonder/ernæringssonder, eller Port a Cat og subkutane nåle, ligesom vi også tager os af parenteral ernæring via CVK. For yderligere spørgsmål til kompetencer, kontakt os for en snak herom.

Det skal understreges, at vores arbejde altid udføres i tæt samarbejde med egen læge eller hospitalsafdeling.

ANDRE SYGEPLEJE OPGAVER

  • Efter operation – det kan være en hård omgang at blive opereret, hvad end det har været et stort eller et lille indgreb. Man udskrives ofte hurtigt efter operationen og mange patienter føler sig utrygge herved. Vi hjælper dig med at forstå din medicinliste og administrere denne. Vi støtter dig og hjælper dig i gang med eventuel genoptræning, ligesom vi selvfølgelig plejer og hjælper dig med at passe dit sår og forbinding.
  • Den nybagte mor – en privat sygeplejerske hjælper dig efter ankomst til hjemmet med at føle dig tryg i din nye rolle som mor gennem samtale og tilstedeværelse.
  • Blodsukkermålinger / antidiabetika administration – måske har du brug for hjælp til at måle dit blodsukker og herunder administrere antidiabetika i henhold til lægens ordination. Har du brug forvejledning i forhold til hvordan du sammensætter din kost, rådgiver vi dig gerne herom.
  • Sårpleje – vurderinger og sårplejeplan udføres i samråd med læge eller specialafdeling og pleje i henhold hertil, udføres.
  • Kateterpleje – måske finder du det svært at pleje dit kateter selv og hermed opretholde den optimale hygiejne i forbindelse med forebyggelse af infektioner? Måske har du brug for hjælp til engangskaterisation en eller flere gange om dagen? Begge dele hjælper en privat sygeplejerske dig med. Vi udfører pleje og forbinding skifte i forhold til KAD, top-kateter samt nefrostomikateter.
  • Blodprøvetagning – udføres på vegne af egen læge eller laboratorie og foretages nemt og bekvemt i hjemmet eller på arbejdspladsen, hvorefter prøverne bringes til analyse.
  • Blodtryksmålinger
  • Suturfjernelse
  • Klinikassistance
  • Kliniske forsøg – Erfaring i at udføre kliniske forsøg for medicinalbranchen.

MEDARBEJDERE

Vore medarbejdere er alle specielt udvalgte sygeplejersker, som spænder over mange specialer – og hver især har de mange års erfaring som sygeplejersker.

DEN PRIVATE SYGEPLEJE ER TILPASSET DEN ENKELTE PATIENT

Det er vores ambition at tilbyde en nuanceret sygepleje, tilpasset den enkelte patient. Ligeledes ønsker vi såvidt muligt at afhjælpe eller helt forhindre unødige indlæggelser, til gavn for både patienten og systemet. Hvis dit behov ikke figurerer i det ovenstående, så kontakt os for en snak om dette.

Økonomi

Vi udfører opgaver i hele Danmark. Ved kørsel over 10 km fra vort nærmeste kontor, eller fra den lokale sygeplejerskes bopæl, beregnes kørsel efter statens takster. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Der ydes tilskud til privat sygepleje fra Sygeforsikringen “danmark” og forskellige private forsikringsselskaber ved fremvisning af relevant dokumentation i form af forskellige erklæringer. Hør nærmere herom hos Sygeforsikringen “danmark” og dit eget forsikringsselskab, Sundhedsforsikring.

Ved længerevarende aftaler kan individuelt tilpassede priser tilbydes.

 

Priser pr. påbegyndt time:

Hverdage:

550 kr/time

Ved min. 2 timer. Ved kun 1 påbegyndt time 750 kr/time.

Efter kl. 23.00 – 08.00: 750 kr/time. Ved kun èn påbegyndt time 845 kr/time.

 

Weekender:

750 kr/time

Ved min. 2 timer. Ved kun 1 påbegyndt time 845 kr/time.

Efter kl. 23.00 – 08.00: 845 kr/time. Ved kun èn påbegyndt time 945 kr/time.

 

Helligdage:

845 kr/time

Ved min. 2 timer. Ved kun 1 påbegyndt time 945 kr/time.

Efter kl. 23.00 – 08.00: 945 kr/time. Ved kun èn påbegyndt time 1045 kr/time.

Akut kald + 30% på ovennævnte priser for de første 3 timer.

 

Sygeplejebehandlinger er fritaget for moms.

Ved aflysning senere end 24 timer før planlagt påbegyndt time, faktureres 50% af det fulde beløb, for den aftalte tid.

NB: 24/12 og 31/12 er helligdag hele dagen.

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter. Styrelsen for Patientsikkerhed har i en bekendtgørelse fastsat regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal, hvorfor dokumentation af pleje i Egeskov Nursing, vil være inkluderet i prisen pr. time.

Kontakt 3022 5033

Du er også velkommen til at sende os en mail, som vi straks vil besvare.

Margit Egeskov

Copyright © 2017 Egeskov Nursing